Puusta rakentaminen

Puun käyttö rakennusmateriaalina on Suomessa luonnollista, koska parhaassa tapauksessa puurakentamisen raaka-aineet saadaan omilta mailta.

Joissain osissa maailmaa puun käyttäminen ei ole hyvä idea, ei edes rakennusten rakentaminen puusta. Yksi syy voi olla se, että puusta on maassa pulaa eikä vähiä metsiä pidä kaataa raaka-aineiksi. Muualla maailmassa voi olla niin, ettei kaadetun metsän tilalle kasva uutta metsää muuten kuin istuttamalla. Suomessa maasta alkaa heti puskemaa uutta tainta, joka ei tietystikään välttämättä ole sitä puulajia, jota alalla halutaan kasvattaa, ja siksi Suomessa ei aina ymmärretä muun maailman huolia puiden hakkuusta.

Toinen syy puun välttämiseen rakentamisessa voivat olla ilmastolliset. Toki tropiikissa kasvaa erityisen vahvoja puita, joita tuodaan Eurooppaankin jalopuina. Mutta muuten kosteissa ja kuumissa paikoissa puu ei kestä niin hyvin, vaan homehtuu helposti ja on siten epäluotettava rakennusaine. Toinen seikka voi olla ilmastossa viihtyvät hyönteiset. Suomessa ei ole termiittejä, jotka muualla maailmassa nakertavat taloissa vaikkapa jalkalistoja, jos puiset sellaiset on erehdytty sinne asentamaan. Toisaalta kosteissa paikoissa metallitkin ruostuvat ja hapertuvat, joten puu ei ole ainoa ongelmallinen raaka-aine.

Suomessakin rakentamiseen käytetyt puut käsitellään, koska täälläkin on hyönteisiä ja luonnonoloja, jotka haastavat materiaalit. Tarvitaan homeenestoaineita, pintakäsittelyä puuöljyillä, suoja-aineita ja maalikin suojaa pintoja. Myös painekyllästystä käytetään ja siksi pitää muistaa, että vanha rakennuspuu ei usein sovi poltettavaksi

About the author

writers-blogily